Toyota Vista (V10) '1982–86

Toyota Vista Hatchback (V10) '1984–86
Toyota Vista (V10) '1982–84
Toyota Vista (V10) '1982–84
Panneau avant Toyota Vista Hatchback (V10) '1982–84

Toyota Vista (V20) '1986–90

Toyota Vista Hardtop (V20) '1986–90
Toyota Vista Hardtop (V20) '1986–90
Toyota Vista Hardtop (V20) '1986–90
Panneau avant Toyota Vista Hardtop (V20) '1986–90

Toyota Vista (V30) '1990–94

Toyota Vista Hardtop (V30) '1992–94
Toyota Vista Hardtop (V30) '1992–94
Toyota Vista Hardtop (V30) '1992–94
Toyota Vista (V30) '1992–94
Panneau avant Toyota Vista Hardtop (V30) '1992–94

Toyota Vista (V40) '1994–98

Toyota Vista Hardtop (V40) '1994–96
Toyota Vista Hardtop (V40) '1994–96
Toyota Vista (V40) '1994–96
Toyota Vista (V40) '1994–96

Toyota Vista (V50) '1998–2003

Toyota Vista (V50) '2000–03
Toyota Vista (V50) '2000–03
Toyota Vista Ardeo (V50) '2000–03
Panneau avant Toyota Vista (V50) '2000–03

WheelsAge.org '2005–pr.